3 tuần trước

VietCredit ra mắt ứng dụng tài chính số TIN Card

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) thông báo chính thức ra mắt ứng dụng TIN Card – đánh dấu bước tiến mới trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán của người tiêu dùng trong thời kỳ số hóa ngày càng phát triển.
1 tuần trước

VietCredit hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023

Là tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong suốt nhiều năm qua, VietCredit luôn tuân thủ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, hướng dẫn của Chính Phủ và cơ quan nhà nước, đặc biệt trong việc thúc đẩy sự phát triển của chuyển đổi số.
9 tháng trước
3 năm trước
5 năm trước