1 ngày trước

VietCredit quyết liệt phối hợp công an chống tội phạm lừa đảo tài chính

VietCredit kiên quyết đấu tranh, không dung túng cho bất cứ sai phạm, hành vi lừa đảo nào xâm phạm đến lợi ích khách hàng dù công ty phải bỏ ra chi phí lớn hơn chi phí bị thiệt hại.
1 ngày trước

Thông báo thay đổi chính sách thẻ, gia tăng quyền lợi cho khách hàng có thu nhập từ lương

Kể từ ngày 15/06/2021, VietCredit trân trọng thông báo việc thay đổi chính sách thẻ tín dụng nội địa dành cho khách hàng có thu nhập từ lương .
1 năm trước
2 năm trước