5 ngày trước

7 nguyên tắc bảo vệ tài khoản và giao dịch an toàn cùng VietCredit

VietCredit lưu ý đến khách hàng 7 nguyên tắc sau để chủ động bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin cá nhân và giao dịch an toàn cùng VietCredit.
1 tuần trước

Triển khai chức năng ON/OFF thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VietCredit

Từ ngày 12/05/2022, VietCredit chính thức triển khai chức năng On/Off (Mở/Khóa) tính năng thanh toán trực tuyến ngay trên ứng dụng VietCredit.
2 năm trước
3 năm trước