Lãi suất và tiền lãi

Lãi suất Thẻ tín dụng nội địa VietCredit

 • Lãi suất của Thẻ tín dụng nội địa VietCredit dao động từ khoảng 1.5% đến 4,75%/tháng (tương đương 18% - 57%/năm) tính trên dư nợ gốc thực tế trên cơ sở 365 ngày.
   
 • Lãi suất áp dụng đối với Quý khách sẽ phụ thuộc vào kết quả phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể. Lãi suất áp dụng đối với Quý khách được nêu tại Thông báo phát hành thẻ.

  Xem bảng niêm yết lãi suất tại đây

Cách tính tiền lãi

 • Tiền lãi được tính trên Dư nợ gốc (Số tiền thực rút).
   
 • Tiền lãi được tính trên Số ngày sử dụng dư nợ gốc, tính từ ngày liền kề sau ngày thực hiện giao dịch rút tiền.

Công thức tính lãi

(*) Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần

Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày

"Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày" là gì?

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công, Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất 0% với toàn bộ số tiền đã sử dụng

Điều kiện áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên được cấp Thẻ tín dụng nội địa VietCredit.

Thời hạn áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

 • Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ.
   
 • Thời hạn 7 ngày áp dụng lãi suất 0% được tính từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ, không phải tính từ ngày phát sinh giao dịch rút tiền đầu tiên.
 • Ngày tiếp theo sau ngày kết thúc chương trình, số dư nợ gốc của Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất thông thường theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.