Ngày thanh toán dư nợ

---

Ngày thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu

Khách hàng được chọn một ngày cố định trong tháng (ngày sao kê) để thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu theo thông báo của VietCredit trong Bảng sao kê rút gọn được VietCredit gửi định kỳ hàng tháng qua tin nhắn (SMS) và các hình thức khác.

Sau ngày sao kê 05 ngày hoặc một thời điểm khác được Công ty Quy định trong từng thời kỳ, nếu khách hàng chưa thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ Số tiền thanh toán tối thiểu thì VietCredit sẽ áp dụng Phí không thanh toán số tiền thanh toán tối thiểu (theo thông báo được công bố từng thời kỳ của VietCredit trên website www.vietcredit.vn) và yêu cầu khách hàng thanh toán số tiền lớn hơn Số tiền thanh toán tối thiểu hoặc Tổng dư nợ theo chính sách của VietCredit quy định từng thời kỳ.

Lưu ý:

  • Việc thanh toán đúng ngày thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu giúp khách hàng tránh tình huống có thể phát sinh về việc phải thanh toán toàn bộ Tổng dư nợ, bị tính lãi quá hạn và thẻ bị khóa.
  • Khách hàng vui lòng tham khảo Bản điều khoản và Điều kiện Thẻ tín dụng nội địa VietCredit tại đây để hiểu rõ và sử dụng thẻ vay một cách hiệu quả nhất.