Hạn mức Thẻ Vay VietCredit

Hiện có 2 khái niệm về Hạn mức mà khách hàng cần nắm rõ trong quá trình sử dụng Thẻ Vay. Bao gồm: Hạn mức Thẻ VayHạn mức khả dụng.

Hạn mức Thẻ Vay

Hạn mức Thẻ Vay chính là số tiền tối đa khách hàng có thể sử dụng từ tài khoản Thẻ Vay của mình trong suốt thời hạn sử dụng thẻ, giúp bạn linh động Rút – Trả liên tục trong 3 năm liên tục.

Hạn mức khả dụng

Là số tiền còn lại mà khách hàng còn có thể sử dụng trong phạm vi Hạn mức Thẻ Vay được cấp.

Hạn mức khả dụng tại một thời điểm được tính như sau:

Công thức tính hạn mức khả dụng

 

Quý khách có thể xem qua bảng ví dụ minh họa bên dưới để hiểu rõ về 2 loại hạn mức 


Ví dụ minh họa hai loại hạn mức

 

Khách hàng có thể tra cứu Hạn mức khả dụng của mình bằng các cách sau:

  • Tải Ứng dụng VietCredit, chọn mục "Tài khoản" và tra cứu.
  • Truy cập website: www.vietcredit.vn và Đăng nhập để tra cứu.
  • Tra cứu hạn mức khả dụng tại ATM.
  • Liên hệ Hotline 1900 6515.