Mô phỏng bảng thanh toán hàng tháng

Chỉ cần trả lời các câu hỏi đơn giản, chúng tôi sẽ dự tính khoản vay của quý khách

Số tiền vay (VNĐ)
* Bắt buộc
Thời gian vay (Tháng)
* Bắt buộc
Lãi suất/năm
* Bắt buộc
Số kỳ trả
(01 tháng là 01 kỳ)
Dư nợ gốc
(a)
Khoản trả hàng tháng
(b) = (c + d)
Phần gốc
(c)
Phần lãi
(d)
{{$index + 1}} {{repayment.RemainingMoney | number}} {{repayment.TotalRepayment | number}} {{repayment.RootMoney | number}} {{repayment.Revenue | number}}
Tổng {{vm.spreadsheet.TotalRepayment | number}} {{vm.spreadsheet.TotalMoneyBorrow | number}} {{vm.spreadsheet.TotalRevenue | number}}
*Kết quả bảng tính khoản vay này chỉ mang tính chất tham khảo