Lãi suất và tiền lãi

Lãi suất Thẻ Vay VietCredit

  • Lãi suất của Thẻ Vay VietCredit dao động từ khoảng 2% đến 4,58%/tháng (tương đương 24% - 55%/năm) tính trên dư nợ gốc thực tế trên cơ sở 365 ngày.

  • Lãi suất áp dụng đối với Quý khách sẽ phụ thuộc vào kết quả phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể. Lãi suất áp dụng đối với Quý khách được nêu tại Thông báo phát hành thẻ.

Cách tính lãi vay

  • Tiền lãi được tính trên Số tiền vay (Số tiền thực rút).

  • Tiền lãi được tính trên Số ngày sử dụng tiền vay.

  • Tiền lãi bắt đầu được tính kể từ ngày liền kề ngày thực hiện giao dịch rút tiền.

Thanh toán dư nợ

  • Nếu bạn thực hiện giao dịch rút tiền lần đầu tiên của Thẻ trong vòng 15 ngày trước ngày thanh toán dư nợ thẻ thì nghĩa vụ thanh toán trong kỳ T được dời sang kỳ T+1.
  • Nếu bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê trước (T), và trong vòng 15 ngày trước ngày thanh toán tiếp theo (T+1), bạn thanh toán số tiền ≥ số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu tại thời điểm thực hiện thanh toán (tính trong 1 giao dịch và không áp dụng cộng dồn) thì nghĩa vụ thanh toán trong kỳ T+1 được dời sang kỳ T+2.