Lãi suất và tiền lãi

Lãi suất Thẻ Vay VietCredit

  • Lãi suất của Thẻ Vay VietCredit dao động từ khoảng 2% đến 3,75%/tháng (tương đương 24% - 45%/năm) tính trên dư nợ gốc thực tế trên cơ sở 365 ngày.
     
  • Lãi suất áp dụng đối với Quý khách sẽ phụ thuộc vào kết quả phê duyệt trong từng trường hợp cụ thể. Lãi suất áp dụng đối với Quý khách được nêu tại Thông báo phát hành thẻ.

  Xem bảng niêm yết lãi suất tại đây

Cách tính lãi vay

  • Tiền lãi được tính trên Dư nợ gốc (Số tiền thực rút).
     
  • Tiền lãi được tính trên Số ngày sử dụng dư nợ gốc, tính từ ngày liền kề sau ngày thực hiện giao dịch rút tiền.

Công thức tính lãi

(*) Lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần