Thông báo chỉ định Cơ quan thực hiện giải quyết tranh chấp cho VietCredit

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“VietCredit”) trân trọng thông báo về việc chỉ định Cơ quan thực hiện giải quyết tranh chấp cho VietCredit kể từ ngày 18/09/2020 như sau:

1. Cơ quan giải quyết tranh chấp: TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI PHÍA NAM (STAC).

2. Đối tượng áp dụng: Khách hàng có Đơn đề nghị phát hành kiêm Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ vay tại VietCredit.

3. Quy tắc tố tụng Trọng tài: Quý khách xem tại đây.

Quý khách hàng vui lòng truy cập tại đây để biết thêm nội dung chi tiết của thông báo.

Trân trọng thông báo./.