Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày

"Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày" là gì?

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công, Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất 0% với toàn bộ số tiền đã sử dụng.

 

Điều kiện áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên được cấp Thẻ tín dụng nội địa VietCredit.

Thời hạn áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

  • Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ.
     
  • Thời hạn 7 ngày áp dụng lãi suất 0% được tính từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ, không phải tính từ ngày phát sinh giao dịch rút tiền đầu tiên.
  • Ngày tiếp theo sau ngày kết thúc chương trình, số dư nợ gốc của Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất thông thường theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.