Số tiền thanh toán hàng tháng

Tùy theo tình hình tài chính của Quý khách, hàng tháng Quý khách có thể lựa chọn thanh toán tổng dư nợ (bao gồm tổng số tiền vay, lãi, phí ATM) hoặc chỉ cần trả một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu.