Nhập CMND
* Bắt buộc
Lý do khóa thẻ
* Bắt buộc
{{$select.selected.value}}
Vui lòng chọn
Mã xác thực đã được gửi đến số
{{vm.account.PhoneNumber}}
Và có hiệu lực trong 05:00
Nhập vào mã OTP
* Bắt buộc
Vui lòng nhập mã xác nhận
Bạn chưa nhận được mã xác thực?
GỬI LẠI MÃ

Xin chào {{vm.account.FullName}}
Bạn đã yêu cầu khóa thẻ thành công !