Đại hội đồng Cổ đông 2023: Với mục tiêu phát triển bền vững, VietCredit nâng cao hiệu quả trong từng hành động

 

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 04 năm 2023, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

 

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi mạnh mẽ. Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an toàn hoạt động cho hệ thống Tài chính - Ngân hàng.

 

Theo đó, năm 2022, VietCredit đã hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao một cách ấn tượng khi công ty ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, kể từ quý 3 năm 2022, những biến động về kinh tế vĩ mô như lãi suất và thanh khoản trên thị trường liên Ngân hàng – Tài chính đã tác động làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm của VietCredit nhưng công ty đã luôn chủ động thực hiện các chính sách xử lý nợ và quản lý rủi ro tuân thủ theo quy định của NHNN, đồng thời kiểm soát hiệu quả các chi phí hoạt động, cũng như linh hoạt áp dụng các cách thức quản trị phù hợp, kịp thời để thích ứng với tình hình thực tiễn. Do đó, VietCredit đã ghi nhận kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Cụ thể:

 

  • Tổng tài sản đạt mức 6.535 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; 
  • Tổng huy động vốn đạt 5.388 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ;
  • Dư nợ cấp tín dụng đạt 4.418 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ;
  • Lợi nhuận trước thuế đạt 75,6 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ;

 

Kết thúc năm 2022, VietCredit ghi nhận kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng ấn tượng

 

Đại diện VietCredit cho biết: “VietCredit luôn chủ động với những diễn biến trên thị trường, tập trung quản trị rủi ro, tái cơ cấu danh mục sản phẩm và đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm. Với nền tảng quản trị tốt, chiến lược đúng đắn cùng với năng lực thích ứng linh hoạt đã giúp công ty đạt thành tích ấn tượng”.

 

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, động lực tăng trưởng của nền kinh tế và những kết quả đã đạt được trong năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của năm 2023 cũng đã được VietCredit hoàn thành; từ đó công ty tập trung nguồn lực để triển khai hiệu quả về kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tại Đại hội, VietCredit cũng đã trình ĐHĐCĐ mục tiêu kinh doanh năm 2023, như sau:

  • Tổng tài sản dự kiến đạt 7.122 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ;
  • Tổng vốn huy động dự kiến đạt 5.741 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ;
  • Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 106 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Và tính đến hết quý I/2023, Công ty đã đạt được kết quả tích cực về quy mô và hiệu quả, như sau:

  • Tổng tài sản đạt 6.009 tỷ đồng, ghi nhận tăng 0,67% so với cùng kỳ;
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng 456% so với cùng kỳ;

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Chúng tôi có những cơ sở nhất định để thực hiện những mục tiêu kinh doanh trong năm 2023. Hiện tại, VietCredit luôn xác định lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính phục vụ nhu cầu thị trường. Chính vì vậy, việc phát triển công nghệ là một trong những nhiệm vụ nền tảng để công ty phát triển các sản phẩm chính, cung cấp các giải pháp tài chính tiện lợi và hữu ích dành cho khách hàng.”

 

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

 

Do đó, VietCredit xác định chủ điểm trọng tâm hoạt động của năm 2023 tiếp tục lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính, phục vụ nhu cầu của thị trường. Công ty sẽ tái cấu trúc và đơn giản hóa danh mục sản phẩm hiện tại; nghiên cứu và triển khai một sản phẩm mới hoàn toàn số hóa; hợp tác với đối tác e-commerce để triển khai sản phẩm cho vay số hóa hoàn toàn; đổi mới và nâng cấp toàn diện hạ tầng CNTT hiện hữu…

 

Đồng thời, VietCredit cũng sẽ đánh giá, rà soát lại phân khúc khách hàng kém hiệu quả, từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng danh mục cho vay. Công ty cũng đưa ra các sáng kiến về bán hàng, phê duyệt cấp tín dụng, quản trị rủi ro nhằm giảm thiểu chi phí rủi ro và tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn.

 

Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, VietCredit cũng sẽ luôn có chiến lược điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với những diễn biến trên thị trường, nâng cao năng lực quản trị của công ty với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua việc rà soát cơ cấu tổ chức, xây dựng định mức, định biên phù hợp với kế hoạch kinh doanh trong từng thời kỳ.

 

Bên cạnh đó, trong định hướng phát triển kinh doanh trong năm 2023, VietCredit dự kiến tăng trưởng nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn ổn định, vững chắc và thực hiện điều phối vốn hiệu quả vào các lĩnh vực kinh doanh chủ chốt. Đồng thời, công ty cũng sẽ tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh hơn nữa quy mô huy động nguồn vốn từ các thị trường quốc tế và đối tác quốc tế.

 

Ngoài ra, nhằm nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, VietCredit cũng đã trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) lên hơn 287 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên hơn 989 tỷ đồng.

 

 “Dự báo năm 2023 nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi và còn nhiều thách thức, diễn biến của thị trường Tài chính – Ngân hàng còn nhiều ẩn số. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng, việc nâng cao hiệu quả vai trò của quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính cũng như những nỗ lực chủ động cho chiến lược tái cấu trúc tài chính lành mạnh, VietCredit sẽ vượt qua những thách thức hiện hữu, đem đến những lợi ích ổn định và bền vững trong dài hạn”, đại diện VietCredit chia sẻ.

 

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BĐH, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ giai đoạn 02 năm 2024 – 2025; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023; …

 

Đại hội cũng ra mắt các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.