VietCredit phát hành hơn 700 nghìn cổ phiếu ESOP, nâng vốn điều lệ lên hơn 701 tỷ đồng

 

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2023, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) thông báo đã chính thức nhận được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu năm 2023 để tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành ưu đãi cho người lao động (ESOP).

 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định Số 903/QĐ-NHNN ngày 12/05/2023 về việc chấp thuận điều chỉnh mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của VietCredit từ 688 tỷ đồng lên 701 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ trên được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông của VietCredit thông qua.

 

Với việc chấp thuận này của NHNN, VietCredit sẽ phát hành hơn 700 nghìn cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu chào bán cho người lao động theo hình thức cổ phiếu ESOP. Đây là chương trình phúc lợi được VietCredit thực hiện nhằm tri ân những đóng góp lớn của các CBNV vào sự phát triển chung của Công ty.

 

Chủ điểm trọng tâm hoạt động của năm 2023 của VietCredit là tiếp tục lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Chủ điểm trọng tâm hoạt động của năm 2023 của Công ty là tiếp tục lấy công nghệ làm nền tảng để phát triển hệ sinh thái tài chính, phục vụ nhu cầu của thị trường. Đồng thời, công tác trong quản trị rủi ro được Công ty quan tâm đặc biệt và áp dụng các chuẩn mực mới nhất về lượng hóa rủi ro nhằm giúp Công ty đưa ra quyết định kịp thời. Do đó, đợt tăng vốn điều lệ lần này sẽ giúp cho việc đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ thông tin, trụ sở, mạng lưới hoạt động và kinh doanh, đồng thời giúp công ty tăng khả năng vượt qua các tỷ số an toàn hoạt động và nâng cao nguồn lực quản trị rủi ro”.

 

Được biết, trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 vừa qua, VietCredit cũng đã trình ĐHĐCĐ mục tiêu kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như: Tổng tài sản dự kiến đạt 7.122 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; Tổng vốn huy động dự kiến đạt 5.741 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 106 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ;

 

Và kết thúc Quý 1/2023, VietCredit ghi nhận thu nhập tiền lãi thuần 268 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng, tăng 456% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của VietCredit tại thời điểm 30/03/2023 ghi nhận gần 6.009 tỷ tăng 0.67% so với cùng kỳ.