Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Đồng hành cùng bạn và người thân an tâm sống khỏe, chủ động trước mọi rủi ro.

Chỉ từ 5.000 đồng /ngày
Chi trả đến 110.000.000 đồng
Bồi thường nhanh chóng trong 15 ngày
MUA BẢO HIỂM
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bảng tóm tắt
hạng mục quyền lợi

Số tiền bảo hiểm tối đa
110.000.000đồng
01
Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Do ốm đau/
bệnh tật
thai sản
Do tai nạn

Số tiền bảo hiểm tối đa

110.000.000 đồng
02
Điều trị nội trú
Nằm viện
Tây Y
(Tối đa 60
ngày/năm)

Số tiền bảo hiểm tối đa

36.000.000 đồng/năm
Nằm viện
Đông Y
(Tối đa
90 ngày/năm)

Số tiền bảo hiểm tối đa

49.500.000 đồng/năm
Phẫu thuật

Số tiền bảo hiểm tối đa

110.000.000 đồng
03
Trợ cấp điều trị nội trú do biến chứng
vaccine Covid 19

Số tiền bảo hiểm tối đa

3.750.000 đồng/năm
04
Quyền lợi bảo hiểm bổ sung (điều trị ngoại trú do
ốm đau, bệnh tật)

Số tiền bảo hiểm tối đa

5.000.000 đồng/năm
Bao gồm:
Tiền khám bệnh
Thuốc điều trị và vật tư
y tế theo chỉ định của
bác sĩ
Các xét nghiệm cận lâm
sàng, chẩn đoán hình ảnh
như Siêu âm, X-Quang,
MRI, CT,...

Số tiền bảo hiểm tối đa

700.000 đồng/lần khám/điều trị;
10 lần khám/năm
Bồi thường nhanh chóng và chính xác trong 15 ngày
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Phạm vi
bảo hiểm

Người được bảo hiểm sẽ được
bảo vệ toàn diện cho mọi rủi ro: Nội trú, Ngoại trú, Tai nạn và Thai sản thuộc phạm vi

Tử vong do ốm đau, bệnh tật, thai sản

Tử vong và thương tật thân thể do tại nạn

Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật

Thời gian chờ với từng trường hợp**

NĐBH rủi ro
do TAI NẠN

Bảo hiểm hiệu lực
ngay lập tức

NĐBH ốm đau,
bệnh tật, thai sản
  • Tử vong: 30 ngày
  • Bệnh thông thường: 30 ngày
  • Bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn: 365 ngày
  • Thai sản: 270 ngày
  • Biến chứng thai sản: 90 ngày

(**) Không bao gồm các trường hợp loại trừ bảo hiểm đã quy định theo Quy tắc điều khoản(QTĐK)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Để được tư vấn về chương trình bảo hiểm, Quý khách vui lòng liên hệ hotline 19006515.

Chi tiết quyền lợi được áp dụng theo:

Quy tắc bảo hiểm sức khỏe toàn diện Bảo Minh
Quy tắc bảo hiểm sức khỏe gia đình Bảo Minh