Chứng từ thu nhập hợp lệ

Chứng từ thu nhập hợp lệ là gì?

* Hợp Đồng Lao Động

 • Hợp đồng vẫn đang còn trong thời hạn hiệu lực.
 • Có thông tin thu nhập rõ ràng
 • Ngày ký hợp đồng lao động đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tại công ty không quá 3 tháng.  
 

* Sao kê tài khoản nhận lương tại ngân hàng

 • Có thông tin lương 3 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tại công ty
 • Có chữ ký của người lập sao kê, dấu mộc của ngân hàng. Có giáp lai đối với sao kê từ 2 tờ trở lên
 • Ngày lập sao kê đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tại công ty không quá 1 tháng.

* Phiếu lương/Xác nhận lương

 • Xác nhận lương có đầy đủ thông tin lương trong 3 tháng gần nhất (có chữ ký/chức vụ/ họ tên của người xác nhận và có dấu mộc tại đơn vị công tác) tính đến thời điểm nộp hồ sơ tại công ty
 • Ngày xác nhận lương đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tại công ty không quá 1 tháng.
 • Hoặc thu thập phiếu lương (có dấu mộc tại đơn vị công tác) của 3 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ tại Công ty. 
 

* Quyết định bổ nhiệm

 • Có thông tin thu nhập rõ ràng
 • Thời hạn chứng từ không quá 3 tháng tính từ ngày ký quyết định đến thời điểm nộp hồ sơ tại Công ty.
 • Ngày ký quyết định đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tại công ty không quá 1 tháng.

* Hình chụp màn hình chi tiết nhận lương qua email

 • Email lương phải được gửi qua email của chính Quý khách hoặc mở trực tiếp trên hệ thống nhân sự nội bộ của đơn vị Quý khách công tác bằng họ tên đầy đủ của Quý khách.
 • "Địa chỉ email người gửi" trong email lương phải là địa chỉ email đơn vị công tác của Quý khách
 • Phải thể hiện thông tin của người lao động: Tên Quý khách, tên Đơn vị công tác Quý khách đang làm việc thực hiện chi lương.
 • Thông tin tháng (năm) chi lương và chi tiết thu nhập rõ ràng
 • Cung cấp tối thiểu 3 tháng lương gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ tại Công ty.
 

* Hình chụp màn hình tin nhắn nhận lương

 • Tin nhắn nhận lương được gửi qua số điện thoại của Quý khách (là chính số điện thoại Quý khách đăng ký trên Đơn).
 • Có thông tin tháng (năm) chi lương và có thu nhập rõ ràng
 • Cung cấp tối thiểu 3 tháng lương gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ tại Công ty

* Sao kê trên Internet banking

 • Sao kê lương từ tài khoản nhận lương của khách hàng
 • Phải thể hiện thông tin tên Quý khách, thông tin tháng năm chi lương và chi tiết thu nhập rõ ràng
 • Cung cấp tối thiểu 3 tháng lương gần nhất tính tới thời điểm nộp hồ sơ tại Công ty.
 

 

Những điểm Quý khách cần lưu ý khi cung cấp chứng từ thu nhập

 • *) VietCredit chỉ chụp hình và không giữ bản cứng các chứng từ thu nhập của Quý khách.
 • *) Các chứng từ như đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế không được xem xét căn cứ cấp hạn mức nhưng khuyến khích Quý khách cung cấp.
 • *) Những thông tin, chứng từ Quý khách cung cấp chúng tôi có thể sẽ kiểm tra và xác nhận lại với công ty/đơn vị Quý khách đang công tác