Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày

1. "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày" là gì? 

Trong vòng 7 ngày, kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công, Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất 0% với toàn bộ số tiền đã sử dụng.

2. Điều kiện áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên được cấp Thẻ Vay VietCredit.

3. Thời hạn áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 7 ngày"

  • Trong vòng 7 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ.
  • Thời hạn 7 ngày áp dụng lãi suất 0% được tính từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ, không phải tính từ ngày phát sinh giao dịch rút tiền đầu tiên.
  • Ngày tiếp theo