Thông báo lãi suất cho vay VNĐ bình quân tháng 5/2024

Kính gửi Quý khách hàng, 

VietCredit trân trọng thông báo đến Quý khách hàng bảng lãi suất cho vay bình quân cùng với chênh lệch lãi suất bình quân áp dụng cho tháng 05/2024 như sau:

Trân trọng cảm ơn!