Hồ sơ đăng ký

Quý khách vui lòng cung cấp các chứng từ như sau:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

  • CMND/CCCD có số và hình ảnh của Quý khách rõ ràng.
  • CMND/CCCD còn thời hạn.

Chứng từ thu nhập

Quý khách có 2 lựa chọn như sau:

Cách thứ nhất

Vui lòng cung cấp một trong những loại chứng từ sau:

 

  Email chi tiết 3 tháng lương gần nhất


 SMS 3 tháng lương gần nhất

 

 Sao kê trên Internet Banking/Mobile banking 3 tháng lương gần nhất

 

Quý khách vui lòng cung cấp thêm 1 trong những loại giấy tờ bổ sung sau: Thẻ bảo hiểm y tế/Thẻ nhân viên/Thư mời làm việc/Hợp đồng lao động/Quyết định nhân sự

Cách thứ hai

Vui lòng cung cấp một trong những loại chứng từ sau:

 

 Hợp đồng lao động hoặc


 Bảng sao kê tài khoản nhận lương có xác nhận của ngân hàng hoặc


 Bảng lương/Xác nhận lương/Phiếu lương 3 tháng gần nhất hoặc


 Quyết định tiếp nhận/Quyết định bổ nhiệm/Quyết định tăng lương.

* Lưu ý: Trong một số trường hợp chúng tôi có thể cần Quý khách bổ sung một trong những loại chứng từ sau:


 Email chi tiết 2 tháng lương gần nhất


 SMS 2 tháng lương gần nhất


 Sao kê trên Internet Banking/Mobile banking 2 tháng lương gần nhất