Hạn mức tín dụng Thẻ Vay VietCredit

Hạn mức tín dụng là gì?

  • Hạn mức tín dụng Thẻ Vay chính là số tiền tối đa Quý khách có thể sử dụng từ tài khoản Thẻ Vay của mình.
     
  • Quý khách có thể rút tiền từ Thẻ Vay nhiều lần tùy theo nhu cầu sử dụng.
     
  • Hạn mức tín dụng Thẻ Vay giúp quý khách linh động Vay - Trả liên tục trong suốt thời gian sử dụng