Ưu đãi 0% lãi suất trong 30 ngày

"Ưu đãi 0% lãi suất trong 30 ngày" là gì?

Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kích hoạt thẻ thành công, Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất 0% với toàn bộ số tiền đã sử dụng.

 

Điều kiện áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 30 ngày"

Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên được cấp Thẻ Vay VietCredit.

Thời hạn áp dụng "Ưu đãi 0% lãi suất trong 30 ngày"

  • Trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt thẻ.

  • Thời hạn 30 ngày áp dụng lãi suất 0% được tính từ ngày Quý khách kích hoạt thẻ, không phải tính từ ngày phát sinh giao dịch rút tiền đầu tiên.
  • Ngày tiếp theo sau ngày kết thúc chương trình, số dư nợ gốc của Quý khách sẽ được áp dụng lãi suất thông thường theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ.